Tietoa Viestikunkusta

Viestikunkku.fi on palvelu, jonka kautta voit lähettää ilmaisia tekstiviestejä. Ilmaiset tekstiviestit on helppo lähettää sillä palvelussa on esimerkiksi mahdollisuus tallentaa tuttujen numerot osoitekirjaan, jolloin tekstareiden lähettäminen onnistuu nopeasti. Palvelun käyttö on luotettavaa, sillä palvelusta näet tekstiviestien lähetystiedot.

Viestikunkku.fi palvelua ylläpitää Terre Oy, Merikatu 4 A 6, 48100 Kotka, sähköposti: info@viestikunkku.fi

Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä 20.5.2008 1. Rekisterinpitäjä Terre Oy Terre Oy Merikatu 4 A 6 48100 Kotka info@viestikunkku.fi 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Lasse Järvinen Terre Oy Merikatu 4 A 6 48100 Kotka lasse@viestikunkku.fi 3. Rekisterin nimi Viestikunkku.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteri 4. Tietojen käyttötarkoitus Viestikunkku.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, lähetettyjen viestien toimittamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: - Nimi - Osoite - Puhelin - Sähköposti - Kiinnostuksen aiheet Sekä palvelun käyttäjän itse tallentamiaan tietoja - Osoitekirja - Lähtetyt tekstiviestit käyttäjän arkistoon 6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterinpitäjä rekisteröi Viestikunkku.fi-verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille Euroopan Unionin alueella sijaitseville tahoille kuten esimerkiksi Viestikunkku.fin yhteistyökumppaneille, asiakkaan mahdollisesti tilaamia palveluja tuottaville yhtiöille sekä viranomaisille. Tietoja voidaan luovuttaa tavaroiden ja palveluiden toimittamista varten tai Viestikunkku.fin ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseksi sekä suoramarkkinointiin ja etämyyntiin. Käyttäjän osoitekirjan tietoja tai lähetettyjä tekstiviestejä ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. 8. Rekisterin suojauksen periaatteet Viestikunkku.fi-verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. 9. Rekisteröidyn kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. 10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 11. Tiedon korjaaminen Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee korjata tiedot Viestikunkku.fi:n Oman sivun kautta tai ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Ota yhteyttä

Klikkaa tästä, jos olet unohtanut salasanasi

Luethan useimmiten kysytyt kysymykset ennen kuin otat meihin yhteyttä. Useimmiten kysytyissä kysymyksissä on vastattu useimpiin kysymyksii. Jos jäit edelleen ilman vastausta, täytä ollaoleva lomake.

Nimi
Sähköpostiosoite
Viesti
Information om Cookies Om SMS-Kungen